GELUID@GORECHTKERK, EEN VERZOEK !! GELUID@GORECHTKERK, EEN VERZOEK !!
De volgende vergelijking schoot mij onlangs te binnen: “Een voorganger zonder versterking van geluid is als een fluitketel zonder fluit”. Niet alle mogelijkheden worden ten volle benut en dat is jammer. Met alle respect, een voorganger is natuurlijk geen fluitketel, maar toch…
Om het geluid tijdens een kerkdienst luid en duidelijk te laten klinken, is het van belang dat volume en microfoons goed zijn afgesteld. Hiervoor is op dit moment een kleine groep personen verantwoordelijk en dat gaat best wel goed, maar de groep is eigenlijk te klein en daardoor kwetsbaar.
De wens bestaat om deze groep met een aantal personen uit te breiden. Bij benadering zult u of jij waarschijnlijk één keer per 6 weken aan “ de knoppen” mogen zitten of als achterwacht mogen fungeren.
Als u nu denkt, dat het regelen van het geluid heel erg ingewikkeld is, dan heeft u het mis. Voorafgaand aan de dienst moeten de microfoons worden gecontroleerd. De voorganger draagt een hoofd-microfoon, voor de schriftlezing wordt weer een andere microfoon gebruikt en er is ook nog een loop-microfoon. Er wordt gebruik gemaakt van een vooraf ingesteld  paneel. Op sommige momenten in de dienst moet de juiste microfoon in – of uit geschakeld worden. Zo’n moment is bijvoorbeeld de schriftlezing of het praatje na afloop van de kindernevendienst.
David Bakker is de persoon die heel veel verstand heeft van geluid. Hij zal ook zorgen voor instructie en uitleg.  Als u nu denkt:’ Dat kan ik wel en dat wil ik wel’, mag u met mij contact opnemen.

Met vriendelijke groet,
Dolf Wildeboer
Per mail of telefonisch: 06-37649743


 
terug