Verslag gemeenteavond woensdag 3 november 2021 Verslag gemeenteavond woensdag 3 november 2021
De avond, gehouden in de kerkzaal, wordt geopend door de preses van de kerkenraad, Jacob Boonstra, die de ruim 60 aanwezigen hartelijk welkom heet en meldt dat het fijn is om na lange tijd weer een gemeenteavond te kunnen houden.
Hierna geeft hij het woord aan ds. Ybo Buurma die de verdere opening van de avond verzorgt. Ds. Buurma laat op het beamerscherm een afbeelding zien van het kunstwerk ‘Der Fries der Lauschenden’ van Ernst Barlach.
Er volgt een uitleg en toelichting op de omstandigheden en de totstandkoming van het kunstwerk in de jaren 30 van de vorige eeuw, waarbij ook verbindingen worden gelegd met de tegenwoordige tijd. In de serie van 9 beelden dat het kunstwerk omvat, wordt vervolgens nader ingezoomd op het beeld van de gelovige.
 Ds. Ybo Buurma sluit de opening af met een geloofsbelijdenis dat past bij dit beeld en we zingen  samen (met orgelbegeleiding van Hans Noordveld) Lied 275.
Zondag 31 oktober konden gemeenteleden na de dienst een klein cadeautje meenemen dat pas uitgepakt mocht worden op deze gemeenteavond.
Nu de cadeautjes uitgepakt mogen worden, blijkt er een klein stempeltje in te zitten. Dit wordt vervolgens gebruikt bij de interactieve bingo ‘Opnieuw verbonden’, waarbij de aanwezigen bij elkaar op zoek moeten (stempels verzamelen) naar bevestigingen op 16 stellingen. Een aantal van deze stellingen is: ‘Jonger dan 40 jaar’, ‘Is clubleider (geweest)’,  ‘Gedoopt in de Gorechtkerk’ en ‘Voor mij een nieuw gezicht’. Voor degene die het snelste bij alle stellingen een bevestigend stempeltje krijgt, is er een klein prijsje.
Na dit ontspannende ontmoetingsmoment vertelt ds. Ybo Buurma namens de Taakgroep Erediensten over de totstandkoming van een gedachtenishoek voor de Gorechtkerk. Toegelicht wordt waarvoor de gedachtenishoek gebruikt kan worden. Op het beamerscherm wordt getoond hoe e.e.a. er uit moet gaan zien. Verdere uitvoering vindt nu op korte termijn plaats.
Als laatste punt voor de pauze komen Cees Verschoor (voorzitter van het College van Kerkrentmeesters) en Gert van der Molen (voorzitter van jeugdstichting Aan Boord) aan het woord. Zij vertellen over de veranderingen die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden in het Gorechthuis en ’t Schip, waarbij Gert ook nog vertelt over het verloop van het jeugdwerk gedurende de coronaperiode.
Cees en Gert nodigen de aanwezigen uit om in de pauze een rondgang te maken door de nieuwe en aangepaste ruimten in het Gorechthuis en ’t Schip. Daarbij wordt ook de mogelijkheid geboden om een keuze te maken uit benamingen voor de nieuwe jeugdruimten.
Na de pauze komt de aangepaste en geactualiseerde Plaatselijke Regeling (PR) aan de orde. Deze was in concept reeds geplaatst op de website of kon worden opgevraagd bij de scriba. Nu geeft Jacob Boonstra uitleg en toelichting op de totstandkoming van de nieuwe PR.
De tekst van de PR wordt vervolgens getoond op het beamerscherm en per artikel doorgenomen en waar nodig toegelicht. Door de aanwezigen worden diverse vragen gesteld en beantwoord en een aantal suggesties gedaan. De suggesties zullen, waar nodig en mogelijk, worden meegenomen in de definitieve versie van de PR. De vaststelling van de definitieve PR vindt plaats in de kerkenraadsvergadering van januari 2022.
Nadat nog een aantal vragen zijn beantwoord rondom de gezondheidssituatie van de koster en de huidige invulling van de kosters- en beheerdersactiviteiten van de kerk en het Gorechthuis, dankt Jacob Boonstra de aanwezigen voor de aanwezigheid en inbreng en wijst nog op de mogelijkheid om na afloop samen iets te drinken in het Gorechthuis.
De avond wordt afgesloten met het zingen van Lied 423.
 
terug