Gemeenteavond van donderdag 11 mei 2023 Gemeenteavond van donderdag 11 mei 2023
De kerkzaal van de Hoeksteen was een goed gekozen plek voor de eerste gezamenlijke gemeenteavond van de leden van de Dorpskerk en de Gorechtkerk. Hier waren we duidelijk allemaal te gast en zo begon voor de ruim 100 aanwezigen de avond in gelijkwaardigheid.
De vanwege haar aanstaand vertrek al een beetje weemoedig gestemde ds. Arlette Toornstra verwoordde treffend het doel van de avond: 'We zijn hier niet omdat we elkaar zelf gekozen hebben, maar als mensen die zich geroepen weten, bij name genoemd door het Woord...
In je eentje kun je weet hebben van geloof, maar samen lukt het beter te ontdekken waar het in het evangelie om gaat: met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte van de liefde van Christus te kunnen begrijpen.'

Mevrouw Jenneke Span, begeleidster van ons samenwerkingsproces, bewees haar toegevoegde waarde door helder uiteen te zetten wat het voorzittersoverleg van de afgelopen maanden heeft opgeleverd: Het is belangrijk om als kerk van betekenis te blijven en veelkleurig te zijn. De komende twee jaar gaan we onze krachten bundelen door waar mogelijk samen te werken, elkaar beter te leren kennen en een uiteindelijk samengaan voor te bereiden. Het ziet er naar uit dat de Dorpskerk binnenkort een beroepingsprocedure kan opstarten voor een fulltime predikant. Een ander niet onbelangrijk punt: beide kerkgebouwen blijven de komende jaren voor de erediensten beschikbaar.

Na het informatieve deel van de avond volgde aan 16 tafels een gespreksronde bedoeld om van elkaar te vernemen hoe de aanwezigen het samen gemeentezijn tot nu toe ervaren en welke gedachten er leven om de samenwerking te versterken. Ook werd gevraagd een toekomstig visitekaartje te ontwerpen. Een greep uit de vele positieve reacties:
Een gezamenlijke liturgiewerkgroep voor de Paascyclus en gezamenlijk avondmaal, het type dienst koppelen aan een bepaald kerkgebouw. Een nieuw verbindend logo, groene kerkelijke gebouwen.
Er zat vaart in het programma. Om ruim kwart over negen konden we in een paar aangrenzende ruimtes aan de borrel en was er alle tijd elkaar informeel te ontmoeten. Niet onbelangrijk. Algemene teneur: dit smaakt naar meer, wordt vervolgd!

Met hartelijke dank aan ds. Harm Jan Meijer voor zijn geleverde bijdrage voor dit verslag!

Met vriendelijke groet,
Margriet Piersma, preses Hervormde Gemeente Haren-Onnen
Jacob Boonstra
 
terug