Jaarrekeningen 2022 Jaarrekeningen 2022
De jaarrekeningen 2022 van de kerk en de Diaconie zijn door de kerkenraad in de vergadering van 6 maart j.l. voorlopig vastgesteld.
De jaarrekeningen liggen op papier voor u klaar bij de uitgang van de kerk. Ook kunnen de jaarrekeningen digitaal worden opgevraagd bij de scriba per mail.   

•  Voor vragen en opmerkingen over de jaarrekening 2022 van de kerk kan contact worden opgenomen met de
    penningmeester van het College van Kerkrentmeesters (Jan Oosterveld) via e-mail of telefonisch: 050–406 20 19
    Dit kan tot uiterlijk zaterdag 25 maart a.s.
•  Voor vragen en opmerkingen over de jaarrekening 2022 van de Diaconie kan contact worden opgenomen met de
   penningmeester van het College van Diakenen (Hans Fransen) via e-mail of telefonisch: 050-534 96 36. Ook dit
   kan tot uiterlijk zaterdag 25 maart a.s.


 
terug