Jaarrekeningen 2023 Jaarrekeningen 2023
  • De jaarrekeningen 2023 van de kerk en de Diaconie zijn door de kerkenraad in de vergadering van 18 maart jl. voorlopig vastgesteld.  
    De jaarrekeningen liggen in beperkte mate op papier voor u klaar bij de uitgang van de kerk. Ook kunnen de jaarrekeningen digitaal worden opgevraagd bij de scriba (scriba@gorechtkerk.nl).
     
  • Voor vragen en opmerkingen over de jaarrekening 2023 van de kerk kan contact worden opgenomen met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters (Jan Oosterveld) via e-mail penningmeester@gorechtkerk.nl of telefonisch via: 050–406 20 19. Dit kan tot uiterlijk woensdag 3 april a.s.
     
  • Voor vragen en opmerkingen over de jaarrekening 2023 van de Diaconie kan contact worden opgenomen met de penningmeester van het College van Diakenen (Hans Fransen) via e-mail penningmeester-diaconie@gorechtkerk.nl of telefonisch via: 050-534 96 36. Ook dit kan tot uiterlijk woensdag 3 april a.s.
Gerard ten Napel, scriba
terug