Jeugdwerk Jeugdwerk

‘Christelijk Jeugdwerk Aan Boord’ wil er zijn voor alle jongeren die samen met anderen hun geloof willen beleven.


Middels een breed scala aan activiteiten bieden we jongeren een platform, een thuis, om met geloofsbeleving bezig te zijn.
Door verschillende commissies die zich richten op de jongste tot de 'oudste' jeugd houden we nieuwe generaties betrokken bij de kerk. 
Zo’n 75 vrijwilligers organiseren samen de meest uiteenlopende activiteiten voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Bijvoorbeeld de oppasdienst, de kindernevendienst, het clubwerk, TeenSpirit en jeugdsoos ’t Vooronder.

Aan Boord is georganiseerd in een zelfstandige stichting, waarin de kerkenraden van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in Haren-Onnen zijn vertegenwoordigd.

Meer informatie:  Jeugdwerk   
Contact            :  jeugd@aanboordjeugdwerk.nl

 
Plannen Plannen
Plannen en de 1,5-metersamenleving
Na de zomer hopen we de draad (in de 1,5-metersamenleving) weer op te pakken. Dat het anders zal gaan dan we gewend waren, dat is zonder twijfel. De vrijwilligers werken hard aan de plannen voor de nabije toekomst, hoe die er ook uit komt te zien. We willen als jeugdwerk verder werken aan succesvolle en inspirerende activiteiten; verder werken aan onze eigen vorming en toerusting. Om al dit werk mogelijk te maken hopen wij een jaarlijkse bijdrage van u te mogen ontvangen. U kunt uw bijdrage over maken op IBAN: NL90 SNSB 0925 3561 31 t.n.v. St. Geref. Jeugdwerk Haren o.v.v. bijdrage Jeugdwerk 2020. Bij voorbaat onze hartelijke dank.
 
 
't Schip en 't Vooronder 't Schip en 't Vooronder

’t Schip is de naam van ons jeugdgebouw achter het Gorechthuis.
In ’t Schip zijn vier ruimten met ’t Vooronder in de kelder.
Het interieur is onlangs flink aangepakt en ziet er weer super uit! 

Meer informatie:  Jeugdwerk   
Contact            :  beheerder@aanboordjeugdwerk.nl
Tel. 't Schip      :  050-534 36 26