Kerkbode Kerkbode


Eens in de twee weken verschijnt de Groninger Kerkbode, met informatie over en vanuit de protestantse gemeenten die zijn aangesloten bij de Ring Groningen.

Onze gemeente heeft een eigen rubriek in de kerkbode. U kunt daarvoor kopij inleveren via kopijkerkbode@gorechtkerk.nl. Een kleine redactie verzamelt alle Harense kopij en zorgt ervoor dat die op de juiste wijze bij de kerkbode wordt aangeleverd.

In 2020 komt de Groninger kerkbode uit in de oneven weken. U kunt uw kopij voor de rubriek Haren-Onnen aanleveren tot uiterlijk vrijdagochtend 12.00 uur in de week voorafgaand aan de week waarin de kerkbode verschijnt. 

Meer informatie over aanvragen of opzeggen van een abonnement:
Telefoon: 058 - 233 00 11
E-mail   : bladen@dekker.frl
Website : www.protestantsekerkbode.nl
terug