Van de kerkenraad Van de kerkenraad
Van de kerkenraad

Zomerdiensten
In de zomervakantie (tot en met zondag 9 augustus) zijn er gezamenlijke zomerdiensten met de Hervormde Gemeente.
Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven de kerk te bezoeken, worden de diensten elke zondag in beide kerkgebouwen (Dorpskerk en Gorechtkerk) gehouden: in de ene kerk om 9.30 uur, in de andere kerk om 11.00 uur. Het rooster vindt u >hier<. In de diensten die om 9.30 uur beginnen is er kindernevendienst.
Bij de diensten in de Gorechtkerk is er oppasdienst.
In de Dorpskerk kunnen de jongste kinderen in de diensten om 9.30 uur mee naar de kindernevendienst.
Vanaf zondag 16 augustus gaan we weer ieder onze eigen diensten organiseren. De kerkdiensten in de Gorechtkerk beginnen dan om 10.00 uur.

Van tevoren aanmelden
Wilt u een dienst bezoeken in de Gorechtkerk of in de Dorpskerk? U bent van harte welkom, maar u moet zich wel van tevoren aanmelden.
Voor de Gorechtkerk kan dat via www.klaaromdoortegaan.nl (tot uiterlijk donderdagavond voorafgaand aan de zondag erop). Gemeenteleden die niet beschikken over een computer kunnen zich aanmelden via hun wijkouderling of contactpersoon. Alle aanmelders krijgen tijdig bericht of ze wel of niet bij die dienst aanwezig kunnen zijn.
Voor de Dorpskerk meldt u zich aan via aanmelden@dorpskerkharen.nl of telefonisch via
06-33744403 (tot uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur).

Coronamaatregelen
Als u naar de kerk komt, moet u rekening houden met de geldende voorwaarden, voorzorgen en beperkingen (zie hiervoor ons gebruiksplan). Dat betekent, behalve dat u zich altijd vooraf aanmeldt, ook:
Dat u thuisblijft als u last heeft van verkoudheidsklachten, hoesten of koorts.
Dat u in en rond de kerk anderhalve meter afstand houdt van andere kerkgangers.
Dat u de aanwijzingen van de koster en de coördinator in de kerkdienst opvolgt.

Samen zingen mag weer in de Gorechtkerk
Uit (nieuwe) informatie van het RIVM en daarbij aansluitend van de PKN is gebleken dat onder een aantal voorwaarden samenzang in kerkdiensten weer mogelijk is.
Dit hangt onder andere af van:
  • de grootte van het kerkgebouw;
  • de beperkte aanwezigheid van kerkgangers;
  • voldoende ventilatiemogelijkheden.
Voor onze kerk is met deze voorwaarden een risico-taxatie uitgevoerd op basis van een format van de PKN. Hieruit bleek dat samenzang voor onze kerk/ons kerkgebouw geen problemen oplevert. Daarom heeft de kerkenraad besloten om vanaf zondag 19 juli de gemeentezang weer toe te staan.

We zijn blij dat we zo toch weer een beetje dichter bij het vieren van een ‘normale’ kerkdienst komen, waarbij we ons uiteraard blijven houden aan de geldende richtlijnen en maatregelen. Gaat u liever nog niet ‘fysiek’ naar de kerk: onze diensten blijven uiteraard ook te volgen via www.gorechtkerk.tv.

We wensen u een goede en hopelijk gezonde zomer toe, of u nu op vakantie gaat of thuisblijft.

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Jolly Kerkstra
terug