maandag 20 maart 2023

Kerklied en taal

Datum: 
 maandag 20 maart 2023
Tijdstip: 
 20.00  - 22.00 uur
Locatie: 
 Ons Centrum

Liederen speelden en spelen tot op de dag van vandaag in de  geschiedenis van de kerk een hele wezenlijke rol. Allerlei bundels met kerkliederen bevatten teksten met heel uiteenlopende inhoud waarin dichters proberen uitdrukking te geven aan bijzondere persoonlijke ervaringen. Israëls oude liederenschat (de Psalmen) is daar een indrukwekkend voorbeeld van.  Maar ook in onze tijd  bedienen lied- /tekstdichters zich van poëtische taal om hun persoonlijke gevoelens en hun religieuze ervaringen te vertolken.  In die uitingen treffen we veelal verrassende nieuwe beelden die ons als lezer, hoorder, zanger of gelovige prikkelen, – die ons raken en in ons hoofd gaan rondzingen. Deze teksten kunnen in ons denken en beleven een indringend effect hebben, zeker wanneer zij ook nog in combinatie met muziek tot ons komen. Dan wordt er  als het ware een extra dimensie aangeboord. Dichters kunnen op hun beurt uitleggers van de Bijbel worden en de woordenschat van onze diepste gevoelens en overtuigingen versterken. Zo wordt de kerk- en geloofstaal levendig aan de gang gehouden.
De beide inleiders van deze avond laten vanuit verschillende invalshoeken hun licht schijnen over het kerklied. Naast enkele oude (al lang vertrouwde) liederen zullen we ook een aantal hedendaagse liederen met elkaar zingen.

terug