Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

De kerkenraad heeft de verantwoordelijkheid voor alles wat te maken heeft met onze bezittingen, toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters. Behalve als dit diaconale zaken betreft. Hiervoor zijn de diakenen verantwoordelijk.
In het College van Kerkrentmeesters zit aan aantal kerkrentmeesters en ouderling-kerkrentmeesters. De ouderling-kerkrentmeesters zijn lid van de kerkenraad en zullen daar het beleid van het College en dat van de raad op elkaar afstemmen.


De taak van het College van Kerkrentmeesters is niet alleen alles waar de kerk over beschikt goed te beheren, maar ook te zorgen voor een zorgvuldige leden- en boekhoudkundige administratie.

De taken en verantwoordelijkheden van het College van Kerkrentmeesters liggen op de volgende deelterreinen:

  • Financieel beheer
  • Boekhoudadministratie
  • Gebouwenbeheer
  • Orgel
  • Audiovisuele middelen (KerkTV, geluid)
  • Ledenadministratie
  • Website
  • Personele zaken
  • Exploitatie Gorechthuis

Contact: cvk@gorechtkerk.nl

 
Nieuw: Collectemunten bestellen Nieuw: Collectemunten bestellen
In onze gemeente maken we al jaren gebruik van collectebonnen. Nu de voorraad collectebonnen op is en we toe zijn aan het bestellen en drukken van nieuwe bonnen grijpen we dit moment aan om over te stappen op het gebruik van plastic collectemunten. 
lees meer »
 
Geluidsteam Geluidsteam

Om de koster te ontlasten heeft het College van Kerkrentmeesters een geluidsteam ingesteld.

Dit team verzorgt bij de kerkdiensten het geluid via microfoons in de kerk. Met behulp van een tablet zorgen de leden van het team dat de microfoons aan en uit worden geschakeld als dat nodig is. Ook helpen zij bij het aanbrengen van de headsets.

Contact: geluid@gorechtkerk.nl
 
Nalaten Nalaten
Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart

Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk als begunstigde op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen. Met uw nalatenschap draagt u bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige gemeenschap vormt die diaconaal en missionair aanwezig is in de directe omgeving en in de wereld. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij uw hart. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze kerk, vraag dan de speciale folder aan via bijdragen@gorechtkerk.nl

College van Kerkrentmeesters