zondag 25 februari 2024

Koorgesprekken

Datum: 
 zondag 25 februari 2024
Tijdstip: 
 16.30 uur
Locatie: 
 Het koor van de Dorpskerk

Een activiteit die om meerdere redenen een aantal seizoenen niet kon doorgaan, wordt opnieuw opgepakt.
Op 2 zondagnamiddagen interviewt Henk Boomker een klein uur lang over zaken die kerk en samenleving raken. Het zijn geen gespreks- of discussiebijeenkomsten maar gesprekken tussen de vragensteller en wie bij hem aan tafel zit.

De eerste bijeenkomst is een gesprek met pastoor Jellema van de Hildegardparochie in Haren. Dat gesprek zal gaan over  zijn visie op huidige ontwikkelingen in de kerk en op het theologisch denken.

Het tweede gesprek wordt gevoerd met Reinier Kleijer n.a.v. de teksten die hij schreef voor de ‘Harense Mis’. Onder het motto ‘Oude wijn in nieuw zakken’ of ‘Nieuwe wijn in oude zakken’ gaat het met name over de vraag hoe oude waarden en wijsheden vertaald kunnen worden in het jargon anno nu . 
 

terug