Opvang Oekraïense families - Juni Opvang Oekraïense families - Juni
Allereerst spreken we onze dank uit aan iedereen die ons tot nu toe ondersteund heeft met een financiële bijdrage. Het is hartverwarmend om te ervaren dat zoveel gemeenteleden mee willen helpen aan het  opvangen van deze gezinnen!
Het appartement aan de Molenweg 2a1 is ondertussen volledig ingericht en wordt sinds 8 mei bewoond door 2 moeders en hun kinderen uit Oekraïne.
Mariana heeft een dochter, Amina (14) en een zoontje, Timur (bijna 5).
Olesya heeft een zoon, Kyrylo (14).
De wifi is geïstalleerd en wordt gebruikt voor intensief contact met het thuisfront. ’s Avonds wordt er ‘digitaal gegeten met de echtgeno(o)t(en)’.
De oudste kinderen volgen ondertussen onderwijs in Groningen, bij de ISK. Daar wordt lesgegeven in diverse vakken, maar het leren van de Nederlandse taal heeft prioriteit.
Timur zit in een aparte klas bij De Borg, met alleen kinderen uit Oekraïne. Hij heeft het daar ontzettend naar zijn zin en leert al een aardig woordje Nederlands.
Beide gezinnen kunnen het onderling gelukkig goed vinden. Mariana zegt: “We leven samen, koken samen, huilen samen en lachen samen.”
Mariana spreekt vloeiend Engels en wil dolgraag aan het werk.
Ze heeft zelf al enkele initiatieven ondernomen, maar tot nu toe is het nog niet gelukt. Projectgroepleden gaan haar daarbij helpen.
Voor Olesya is het vinden van werk iets lastiger, omdat zij geen Engels spreekt. Wellicht wordt er een plek voor haar gevonden, waar dat niet onoverkomelijk is.
Beide dames leveren nu al een eigen bijdrage in de vaste woonlasten. Deze eigen bijdrage willen zij graag verhogen, zodra ze werk hebben gevonden. Momenteel is er te weinig geld voor alle andere kosten die het wonen met zich meebrengt. Gelukkig kunnen wij daar de ontvangen bijdrages voor gebruiken, en mede daarom zijn giften nog steeds van harte welkom.
De zomer is in aantocht en daarmee ook de zomervakantie. Een lange periode, waarin de meeste activiteiten stil komen te liggen.
Vanuit de gezinnen leeft de wens om op mooie dagen, in het weekend en in de vakantie, er op uit te kunnen trekken, de natuur in. Bos, water, strand, dat kennen ze uit hun eigen woonomgeving en dat missen ze.
Vervoer is daarbij een lastige hobbel. De 2 jongeren gaan nog leren fietsen, maar vinden het doodeng.
We vragen dus een ieder die hiervoor goede ideeën, voorstellen of suggesties heeft, om contact  te zoeken met de projectgroep. Het zou prachtig zijn als ze gedurende de zomerperiode regelmatig een leuke activiteit te doen hebben, zodat hun verblijf hier iets minder schrijnt. Een paar dagen of een weekend ergens in een chalet of vakantiewoning zou het allermooiste zijn!
Immers, er is nog geen enkel uitzicht op het einde van deze verschrikkelijke situatie, niemand weet hoe lang het nog zal duren. Des te groter is het belang van het bieden van een veilige plek en afleiding door het organiseren van ontspannende activiteiten.

Tot slot vermelden we nog weer het rekeningnummer:
NL65 SNSB 0905590309
T.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Haren
O.v.v. Oekraïne

Een vriendelijke groet namens de projectgroep Molenweg,
Elsa Veldman
06 48589048
 
terug