Totale opbrengst acties seizoen 2023 – 2024 Totale opbrengst acties seizoen 2023 – 2024
Met de bloemenverkoop in mei is het seizoen afgesloten. 
De totale opbrengst van alle activiteiten is ruim € 7.000,-- geworden.  
Beide projecten van de Werkgroep Goededoelen,  Gehoord en Gezien in Onnen en Stichting Eboo in Kenia,  zullen elk een bedrag van € 3.500,-- ontvangen. 

 
terug