donderdag 15 februari 2024

Ouderenkring

Datum: 
 donderdag 15 februari 2024
Tijdstip: 
 14.00  - 15.30 uur
Locatie: 
 Ons Centrum

Al jaren komt deze kring bijeen, – en ieder seizoen heten  we weer nieuwe mensen uit onze beide gemeentes welkom.
In een betrokken sfeer ontmoeten we elkaar rond geloofs- en levensvragen.
De gesprekken vinden plaats naar aanleiding van en rond een inleiding die wordt gehouden door één van de bij onze gemeentes betrokken predikanten / theologen. (hun namen treft u hieronder).
Deze keer is aan hen gevraagd om het Bijbelgedeelte aan de orde te stellen dat hen persoonlijk het meest raakt: Wat die oude woorden met hen doen, en wat zij met die oude woorden doen. Degenen die  zich opgeven voor deze kring, krijgen van te voren meegedeeld welke inleider welk gedeelte zal behandelen.

Zoals gebruikelijk staan vanaf 13:45 uur thee en koffie voor u klaar op de middagen.

De inleiders zijn (in alfabetische volgorde) prof. Luco van den Brom, ds. Ybo Buurma, ds. Reinier Kleijer, ds. Harm Jan Meijer en ds. Michiel Pronk (die de eerste bijeenkomst zal leiden).

 

terug