Ouderlingenberaad Ouderlingenberaad
De pastorale ouderlingen en ouderlingen met een bijzondere opdracht vormen samen met de predikanten het Ouderlingenberaad. Het Ouderlingenberaad is verantwoordelijk voor het pastorale werk in onze gemeente en organiseert dit in de verschillende secties, de tehuizen en voor bijzondere doelgroepen, zoals jeugd en 30- tot 45-jarigen.

Het Ouderlingenberaad komt bij elkaar voor vorming, beleid en toerusting en zorgt in overleg met de predikanten zorg voor toerusting en ondersteuning van contactpersonen. Het behandelt actuele pastorale vragen, zowel in de secties als in de kring van de doelgroepen en wisselt informatie uit over het pastorale werk.

Het Ouderlingenberaad komt minstens twee keer per jaar bij elkaar, waarvan één keer vlak na de bevestiging van nieuwe ouderlingen om hen een eerste ‘bedding’ te bieden voor hun pas begonnen werkzaamheden.

Het pastorale werk in de secties vindt plaats via de sectieteams, die bestaan uit een ouderling en contactpersonen. Zij zorgen ervoor dat bezoeken worden afgelegd en attenties gebracht bij bijzondere gebeurtenissen. Bezoekwerk is immers het gezicht van de kerk aan huis. De sectieteams komen twee keer per jaar bij elkaar en nodigen hierbij de predikanten uit. Deze bijeenkomsten bevorderen het onderlinge contact. Contactpersonen worden door de kerkenraad benoemd op voordracht van het Ouderlingenberaad.

Contact: pastoraat@gorechtkerk.nl
 
terug