Paasgroetenactie 2020 Paasgroetenactie 2020
Paasgroetenactie 2020: doet u mee?

Op zondag 22 maart kunt u in onze gemeente meedoen aan de paasgroetenactie van de Protestantse Kerk. Waarom doet onze gemeente mee en hoe werkt het precies? 

Een kaart bemoedigt
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en aan Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Sta op’, werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: 'Opstandig hout'. Pasen, verhaal van de Levende!

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. 


Hoe werkt het?
Vorige jaren stuurden gemeenten zelf de paaskaarten naar de gevangenissen. Vanuit de penitentiaire inrichtingen kwam de vraag of dit niet anders georganiseerd kon worden. Waar de ene gevangenis overspoeld werd met kaarten, kreeg de andere er bijna geen. Daarom gaat het dit jaar anders dan voorheen.

Op zondag 22 maart zullen er kaarten en instructies liggen op de tafels in het Gorechthuis. U kunt dan tijdens het koffiedrinken na de dienst een kaart schrijven. De diakenen versturen deze kaarten naar het dienstencentrum van de Protestantse kerk in Utrecht. De kaarten worden daar gesorteerd en verdeeld over gevangenissen en tbs-klinieken in Nederland en in het buitenland. Zo krijgen zoveel mogelijk gedetineerden een paasgroet. Wilt u meer weten over de actie? Kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

Doet u mee en schrijft u ook een kaart op 22 maart?

Namens het Binnenlands diaconaat,

Alja Egberts
 
terug