maandag 30 januari 2023

Poëzieavond Ida Gerhardt

Datum: 
 maandag 30 januari 2023
Tijdstip: 
 19.45 uur
Locatie: 
 Gorechthuis

De gestorvene

Zeven maal om de aarde te gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zeven maal, om die ene te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde te gaan.

Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die ene doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan –
zeven maal om met zijn tweeën te staan.

Dit seizoen staan we tijdens de poëzieavond stil bij Ida Gerhardt, een van Nederlands meest bekende en meest gelezen dichteressen.

In 2015 verscheen de prachtige biografie ‘Dwars tegen de keer’, van Mieke Koenen, waarin de auteur op een indrukwekkende wijze het leven van deze eigenzinnige, door haar jeugd getekende en zo getalenteerde dichteres en classica beschrijft.
Tijdens deze avond horen we fragmenten uit het levensverhaal van Ida Gerhardt en klinken haar bekende, maar ook minder bekende gedichten.

terug