ds. Michiel Pronk ds. Michiel Pronk

Sinds april 2020 ben ik als predikant (voltijds) aan deze gemeente verbonden. Hiervoor hebben wij tien jaar in Leens gewoond, waar ik predikant was van de Protestantse Gemeente Leens – Mensingeweer. Twee van onze drie kinderen zijn daar geboren. De oudste is geboren in Den Haag en dat is meer de omgeving waar wij vandaan komen. Mijn vrouw is opgegroeid in Den Haag, ikzelf in Zwijndrecht. Onze studie hebben wij gedaan in Leiden.

Aan deze gemeente wil ik mijn bijdrage leveren, omdat geloven zoals dat vorm krijgt in een kerkelijke gemeente voor mij heel belangrijk is. Geloven doe je niet alleen, maar samen. Je bent op elkaar betrokken, samen belijd je het geloof en met elkaar geven wij vorm aan onze diaconale roeping.

Ik hoop dat wij zo de komende jaren samen bouwen aan de gemeente van Christus.

Hartelijke groet,

Ds. Michiel Pronk

Contact:
Tel: 050–785 27 29
E-mail: m.pronk@gorechtkerk.nl

Secties: 6, 7, 8, 9, 10
terug