Een rouwdienst in de Gorechtkerk Een rouwdienst in de Gorechtkerk
Voor de uitvaartdienst van een lid van onze kerkelijke gemeente kunt u gebruik maken van de kerkzaal van de Gorechtkerk. Voor een zorgvuldige gang van zaken gelden de voorschriften van de overheid om het risico op coronabesmettingen zo beperkt mogelijk te houden. Hiervoor hebben wij een Gebruiksplan geschreven, waarin de aanwijzingen voor het samenkomen van groepen mensen zijn uitgewerkt in de nu geldende mogelijkheden.
 
 • Het is van belang om tijdig met de koster te overleggen over de beschikbaarheid van de kerkzaal. Dat kan door een mail te sturen naar koster@gorechtkerk.nl of telefonisch via 0505370855.
 • De rouwdienst valt onder de verantwoordelijkheid van de Kerkenraad, er zal een predikant en een ouderling dienstdoen.
 • Voor het gebruik van de kerkzaal en de inzet van de predikant brengen wij geen kosten in rekening.
 •  Als een gastpredikant gevraagd wordt de dienst te leiden, zal de vergoeding voor deze predikant voor rekening van de familie zijn.
 • Voor orgelbegeleiding kan een van onze organisten gevraagd worden, de vergoeding voor de organist is voor rekening van de familie.

 De kerkzaal heeft de volgende faciliteiten:
 • De kerkzaal heeft normaal zitplaatsen voor 450 mensen. Vanwege de beperkende maatregelen is dat nu voor maximaal 100 mensen, gezien de onderlinge afstand die we moeten aanhouden, en vanwege de ventilatieeis bij samenzang. [1]
 • De dienst kan op verzoek via KerkTV worden opgenomen en eventueel uitgezonden, mits er een bediener van de apparatuur beschikbaar is.  
 • U kunt de indeling van de kerkzaal alleen wijzigen met toestemming van de beheerder. Dat geldt ook voor het eventueel verplaatsen van stoelen, banken of ander meubilair.   
 • De kerkzaal beschikt over een spreekgeluidinstallatie met diverse microfoons, waaronder een headset.
 • Op het projectiescherm kunt u een beamerpresentatie laten zien, de presentatie en de laptop verzorgt u zelf.
 • Tijdens de dienst kunt u kosteloos gebruik maken van de piano in de kerkzaal. De piano wordt niet specifiek voor de bijeenkomst gestemd.
 • Bij gebruik van de kerkzaal is ook zaal 3 als kerkenraadskamer beschikbaar.
 • De rouwauto kan op het plein voor de kerk worden geparkeerd. Voor een beperkt aantal volgauto’s zijn parkeerontheffingen beschikbaar bij de koster. Deze auto’s mogen voor de tuinmuur op het trottoir rondom het kerkplein geparkeerd worden. Voor de bezoekers van de uitvaartdienst gelden de algemene parkeervoorzieningen, waaronder de parkeergarage bij het Haderaplein.
 • Afhankelijk van de dan geldende voorschriften kunt u in overleg met de kosterbeheerder voor condoleance of samenkomst gebruikmaken van zalen in het Gorechthuis. U kunt - liefst tijdig - met de koster-beheerder bespreken of de zalen op het gewenste moment beschikbaar zijn en onder welke voorwaarden u die kunt gebruiken. De kosten van consumpties en zaalhuur zijn voor rekening van de familie.
 
 
[1] Het maximale aantal mensen hangt af van de groepssamenstelling. Er is voor maximaal 73 ‘eenlingen’ een zitplaats. Maar er kunnen ook maximaal 144 ‘drielingen’ (mensen uit één huishouden) plaatsnemen. De ventilatie-eis bij samenzang beperkt de capaciteit echter tot circa 100 mensen.
 
terug