woensdag 23 maart 2022

Ruimte en Katholiciteit Bij het 800-jarig bestaan van de Dorpskerk

Datum: 
 woensdag 23 maart 2022
Locatie: 
 Dorpskerk

In 2021/2022 - een jaar later dan de bedoeling was - wordt het 800 jarig bestaan van de Nicolai- of Dorpskerk gevierd. Al ruim acht eeuwen staat het gebouw midden in Haren en heeft het betekenis voor de bewoners. Gelukkig staat tegenwoordig de deur vaak open en kunnen nieuwsgierigen, liefhebbers en vromen de kerk in en uitgaan.

Vaak wordt gezegd dat kerken van een leeftijd als onze Dorpskerk van oorsprong katholiek waren en bij de Reformatie ‘Protestants’ werden. Dat is een misvatting. Bij de Reformatie raakte deze kerkgebouwen wel los van Rome - dus niet meer Rooms Katholiek - en dat uitte zich bijvoorbeeld erin dat het interieur van kleur verschoot en het zacht gefluisterde Latijn verstomde en er voortaan krachtig Nederlands klonk. Maar er was meer continuïteit dan breuk. Zo bleef de eredienst die er gevierd werd in een lijn met de traditie van de Kerk - met wie op de weg van het geloof zijn voorgegaan - en was gericht op iedereen en op de hele samenleving. Het woord ‘katholiek’ wil zeggen ‘geheel’ of ‘volledig’. Eenvoudig gezegd: een katholieke kerk wil inclusief zijn en probeert plek te bieden aan iedereen die de weg van het geloof wil gaan.

Heel boeiend is dat de Middeleeuwse kerken vaak die inclusiviteit, het bieden van een plek aan zoveel mogelijk mensen, uitbeelden in hun vorm. Het zit in hun architectuur. Dat is gemakkelijk aan te wijzen in een kathedraal als de Martinikerk in de Stad, maar het zit - in miniatuur - ook in onze Harense Dorpskerk. Het is een Protestants-Katholiek gebouw!

Lezing:           Ds. Rudolf Oosterdijk
Datum:           Woensdag 23 maart
Tijd:                20.00 - 21.30 uur
Plaats:            Dorpskerk

terug