Vacatures in de kerkenraad Vacatures in de kerkenraad
De Gorechtkerk kent vele betrokken en enthousiaste vrijwilligers op velerlei gebied. Ook kerkenraadsleden zijn van die betrokken vrijwilligers. Dit jaar stopt een aantal ambtsdragers met het kerkenraadswerk, omdat zij hun termijn hebben volgemaakt en daarmee al vele jaren deel hebben uitgemaakt van de kerkenraad. Daarom hopen we dat er opnieuw betrokken gemeenteleden zijn die hen zouden willen opvolgen.
Dit jaar zijn er vacatures voor drie pastorale ouderlingen, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken.
Kent u namen van gemeenteleden die u geschikt vindt voor een functie: laat dit dan weten aan de scriba (via scriba@gorechtkerk.nl). Heeft u zelf interesse laat dit dan ook weten.
We hopen van u te horen! Want het kerkenraadswerk is leerzaam, inspirerend, en nog leuk ook.
 
terug