Zeven kerken samen in actie voor Actie Vakantietas! Doet u mee? Zeven kerken samen in actie voor Actie Vakantietas! Doet u mee?
Van zondag 2 juni t/m 23 juni 2024 houden zeven Harense Kerken samen de Actie Vakantietas.

Doel: Samen 260 rugzakjes vullen met verrassingen voor de vakantie.

De vakantietasjes zijn bestemd voor kinderen van ‘minima-gezinnen’ in Glimmen, Haren, Noordlaren, Onnen en kinderen van de klanten van de  voedselbank Stad Groningen.

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer klasgenootjes erop uit trekken, blijven zij achter. Met de landelijke Actie Vakantietas, van Kerk in Actie, kunt u hen als gemeente verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de vakantie.

Dit jaar doen we samen met maar liefst zeven Harense kerkgenootschappen mee aan de landelijke actie Vakantietas van Kerk in Actie!

De Doopsgezinde Gemeente Haren, De H. Nicolaaskerk (van de R.K. Hildegardparochie), De samenwerkingsgemeente CGk/ NGK De Hoeksteen, De NGK Haren – Ontmoetingskerk, Het Witte Kerkje Ver. Van Vrijzinnige Protestanten te Haren, De Dorpskerk Hervormde gemeente Haren-Onnen Kerk en de Gorechtkerk Gereformeerde Kerk Haren-Onnen. Deze zeven kerken werken samen in het Diaconaal Platform Haren.

Dit jaar hopen we met broeders en zusters van deze kerken samen álle benodigde tasjes, 260 stuks, te vullen. Deze tasjes willen we naar de Voedselbank Stad Groningen brengen, van waaruit de tasjes worden doorgegeven aan kinderen uit behoeftige gezinnen in de gemeente Groningen. Daarnaast zal een deel van deze tasjes in samenwerking met WIJTeam Haren bezorgd worden bij kinderen uit ‘minima gezinnen’ in dorpen van voormalig gemeente Haren.

Doet u mee?

U kunt een tasje meenemen, als u een kerkdienst bijwoont (zo 2,9,16 en 23 juni) in één van bovengenoemde kerken of tijdens de Open Kerk in de Gorechtkerk (woensdag 5,12,19 juni tussen 10.30-12.00u).

In de tasjes zit een uitleg en een lijstje met spulletjes die u erin zou kunnen stoppen (maar ook welke spullen persé niet).

Inleveren kan tot en met zondag 23 juni.

Wilt u meer weten? Kijk dan > hier<.
terug