Open en veelkleurig Open en veelkleurig
Wij zijn een levendige gemeente rondom de Gorechtkerk in het centrum van Haren. Wij willen een gelovig perspectief bieden aan een veelkleurige gemeenschap van mensen, verbonden met de wereld om ons heen. We willen open, zorgzaam en gastvrij zijn. Iedereen moet zich bij ons thuis kunnen voelen: van jong tot oud, van vooruitstrevend tot behoudend, van getuigend tot zoekend. Spreekt u dat aan en wilt u meer over onze gemeente weten of een afspraak maken? Neemt u dan contact op met onze scriba, hij helpt u graag verder.

Kerkdiensten alleen nog online
Vanwege de op dit moment geldende coronamaatregelen, heeft de kerkenraad besloten om kerkdiensten alleen uit te zenden via www.gorechtkerk.tv en geen gemeenteleden toe te laten. U kunt zich dus helaas niet aanmelden om de diensten in de kerk bij te wonen. Daarnaast is besloten om het dringende advies van de PKN over te nemen om niet te zingen tijdens de kerkdienst. De PKN staat wel toe om met een klein aantal voorzangers te zingen. Per dienst kijken we of we van die mogelijkheid gebruik maken.

Kindernevendienst
Tijdens de digitale kerkdiensten (of op andere momenten) kunnen de kinderen bezig rond het Bijbelverhaal van die week. De leiding van de kindernevendienst heeft een speciale website gebouwd. Daarop staan elke week nieuwe spellen, creatieve opdrachten, liedjes, podcast-verhalen en puzzels. Kijk gerust:
Klik > hier < voor de site.
Wachtwoord: levensweg
 
Napraten via Zoom
Na afloop van de kerkdiensten kunnen we elkaar wél ontmoeten via Zoom. Zo kunnen we toch even napraten over de dienst en bijpraten in kleinere groepjes. U hoeft zich voor deze digitale bijeenkomsten niet aan te melden. Elke zondag komt er een link op de site te staan. U vindt de link ook > hier <.

Op afstand, maar tóch verbonden
Het zijn zware tijden voor iedereen, ook voor ons als kerkelijke gemeente. We missen het wekelijks bijeenkomen, het samen zingen, het kopje koffie na de dienst, de ontmoeting en het contact met elkaar. Toch mogen we ons gelukkig prijzen dat we elke week de diensten via KerkTV kunnen volgen en dat we zo toch met elkaar verbonden blijven, al is het op afstand. Fijn dat onze predikanten en vrijwilligers dit steeds weer verzorgen. En via een kaartje, een telefoontje of een appje kunnen we toch met elkaar in contact blijven, op weg naar de tijd waarin we weer ‘normaal’ bij elkaar kunnen komen!
 
terug