Open en veelkleurig Open en veelkleurig
Wij zijn een levendige gemeente rondom de Gorechtkerk in het centrum van Haren. Wij willen een gelovig perspectief bieden aan een veelkleurige gemeenschap van mensen, verbonden met de wereld om ons heen. We willen open, zorgzaam en gastvrij zijn. Iedereen moet zich bij ons thuis kunnen voelen: van jong tot oud, van vooruitstrevend tot behoudend, van getuigend tot zoekend. Spreekt u dat aan en wilt u meer over onze gemeente weten of een afspraak maken? Neemt u dan contact op met onze scriba, hij helpt u graag verder.

‘Geef elkaar de ruimte’
De kerkenraad van de Gorechtkerk is blij dat in navolging van het protocol van de PKN de anderhalve-meter-regel losgelaten kan worden, zodat iedereen die dat wil, de kerkdienst kan bezoeken!
Een toegangscontrole aan de hand van een coronatoegangsbewijs past niet bij kerkelijke bijeenkomsten en zal dan ook voor onze kerk niet toegepast worden.
Het motto luidt: Zorg voor gepaste afstand en geef elkaar de ruimte!
De kerkenraad hoopt dat kerkgangers hier op een verantwoorde manier mee omgaan, zodat er ook rekening wordt gehouden met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen.

De bekende basisregels blijven nog steeds van belang:
- Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en
  niezen in de elleboog;
- Thuisblijven en testen bij klachten;
- Zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes;
- Het zo weinig mogelijk verplaatsen (lopen) tijdens de
   kerkdienst.

Met betrekking tot voldoende frisse lucht in de Gorechtkerk verwijzen wij u naar de informatie die op de website staat. Zie: www.gorechtkerk.nl/ventilatie.

De wijze van collecteren blijft voorlopig hetzelfde, wat inhoudt dat er bij de uitgangen van de kerk 3 schalen staan voor de collectes.

De diensten in de Gorechtkerk zijn tevens te volgen via www.gorechtkerk.tv.
terug