Open en veelkleurig Open en veelkleurig
Wij zijn een levendige gemeente rondom de Gorechtkerk in het centrum van Haren. Wij willen een gelovig perspectief bieden aan een veelkleurige gemeenschap van mensen, verbonden met de wereld om ons heen. We willen open, zorgzaam en gastvrij zijn. Iedereen moet zich bij ons thuis kunnen voelen: van jong tot oud, van vooruitstrevend tot behoudend, van getuigend tot zoekend. Spreekt u dat aan en wilt u meer over onze gemeente weten of een afspraak maken? Neemt u dan contact op met onze scriba, hij helpt u graag verder.

Geef elkaar de ruimte
De kerkenraad van de Gorechtkerk is blij dat vanaf zondag 27 februari de meeste coronamaatregelen vervallen, zodat iedereen die dat wil zonder beperkingen de kerkdienst kan bezoeken.
Laten we nog wel elkaar de ruimte geven.
De kerkenraad hoopt dat kerkgangers op een verantwoorde manier omgaan met de nieuwe mogelijkheden, zodat er ook rekening kan worden gehouden met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich (nog) niet veilig voelen bij de vele versoepelingen.

Het coronavirus is nog niet weg dus blijft wel gelden: handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog en het thuisblijven en testen bij klachten.

De wijze van collecteren blijft vooralsnog hetzelfde, wat inhoudt dat er bij de uitgang van de kerk en bij de ingang naar het Gorechthuis 3 schalen staan voor de collectes.

Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer u als kerkganger zoveel mogelijk plaats zou willen nemen op de stoelen vooraan in de kerk.

Een aantal dagen voorafgaande aan de zondagse eredienst verschijnt de liturgie van de dienst op de website.

De diensten in de Gorechtkerk blijven ook te volgen via www.gorechtkerk.tv.

Koffiedrinken
De kerkenraad nodigt u van harte uit wekelijks na afloop van de dienst koffie, thee of limonade te drinken in het Gorechthuis. Laten we elkaar ook hierbij voorlopig de ruimte geven.

Collecte
Inmiddels vinden de collectes weer plaats via een rondgang in de dienst.
Bijdragen aan de collectes kan ook via GIVT of per bank, klik > hier <.
terug