Vorming en Toerusting komend seizoen Vorming en Toerusting komend seizoen
Door de maatregelen die onze regering bij monde van premier Mark Rutte medio maart afkondigde i.v.m. het corona-virus kwam een deel van het maatschappelijke leven tot stilstand. Dat merkten we ook in onze plaatselijke kerkelijke situatie. Allerlei ontmoetingen konden plotseling geen doorgang meer vinden. Naast kerkdiensten en allerlei vergaderingen moesten ook de activiteiten worden afgeblazen die wij als commissie op het programma hadden staan. Jammer – want er stonden in de periode tot begin juni nog een aantal interessante bijeenkomsten op de agenda.
Nu het er alle schijn van heeft dat de beperkende maatregelen in de komende maanden enigszins verlicht zullen gaan worden, hebben we als commissie onze werkzaamheden weer voorzichtig opgepakt en denken we na over de invulling van het programma voor het seizoen 2020-2021. Daarover valt inhoudelijk op dit moment nog niet veel te zeggen, maar we willen u nu alvast attent maken op een aantal zaken:

– 1 – We doen ons best om de activiteiten die vanaf medio maart niet konden doorgaan alsnog een plaats te geven in het
         nieuwe jaarprogramma. Het in de afgelopen maanden noodzakelijke uitstel is dus geen afstel!
– 2 – We proberen om begin september een folder te presenteren, zoals we dat in de afgelopen jaren hebben gedaan.
         Daarin zullen de geplande de activiteiten worden vermeld.
– 3 – We zullen in het komende seizoen werken met opgave vooraf. Er zal aan de folder een opgave-formulier worden
         toegevoegd waarmee u zich voor de diverse bijeenkomsten kunt aanmelden.
– 4 – Datgene wat wij gaan organiseren staat onder voorbehoud van (a) de regels die het RIVM stelt, (b) de voorschriften
         en aanbevelingen die in het verlengde daarvan de Generale Synode van onze Protestantse Kerk in Nederland doet
         uitgaan, en (c) de maatregelen die onze beide plaatselijke kerkenraden vaststellen m.b.t. het gemeentewerk.

Met dit bericht willen we u op de hoogte stellen van het feit dat we als commissie nog steeds en opnieuw actief zijn op de Harense kerkelijke akker.
We hopen u t.z.t. weer te mogen begroeten bij één of meerdere van de door ons te beleggen ontmoetingen.

Namens de commissie,
Reinier Kleijer     
 
terug