Vorming en Toerusting (update) Vorming en Toerusting (update)
We blijven optimistisch maar zuur is het wel:
We hebben inmiddels (alweer) twee bijeenkomsten moeten annuleren, te weten de ouderenmiddag van 7 december jl. die geleid zou worden door ds. Buurma en de ochtend van afgelopen 14 december ('Geloven vandaag'), die ds. Pronk geleid zou hebben.
Beiden hebben toegezegd de afgelaste bijeenkomsten op een later tijdstip alsnog te laten plaatsvinden (en wie zich hadden aangemeld, ontvangen t.z.t. daarover bericht).
Voor de bijeenkomsten die geschrapt zijn, hebben we alle deelnemers persoonlijk benaderd om dat mee te delen. Het  is ons voornemen om - als dat nodig zou zijn - dat ook in voorkomende gevallen te doen met bijeenkomsten die in de toekomst geen doorgang kunnen vinden.
Houd u ook vooral de berichten op de sites van onze beide kerken in de gaten. Daarop proberen we steeds de meest actuele informatie te geven.
Hopelijk biedt het nieuwe jaar ons meer ademruimte, zodat we u in de volgende 4-luik positiever nieuws kunnen melden.

Namens de commissie 'Vorming & Toerusting',
Reinier Kleijer
terug