Open en veelkleurig Open en veelkleurig
Wij zijn een levendige gemeente rondom de Gorechtkerk in het centrum van Haren.
Wij willen een gelovig perspectief bieden aan een veelkleurige gemeenschap van mensen, verbonden met de wereld om ons heen.
We willen open, zorgzaam en gastvrij zijn. Iedereen moet zich bij ons thuis kunnen voelen: van jong tot oud, van vooruitstrevend tot behoudend, van getuigend tot zoekend.
Spreekt u dat aan en wilt u meer over onze gemeente weten of een afspraak maken? Neemt u dan contact op met onze scriba, hij helpt u graag verder.

Elke zondagochtend is er om 10.00 uur een kerkdienst in de Gorechtkerk aan de Kerkstraat 14.
Naast ‘traditionele’ vieringen vinden er regelmatig bijzondere diensten plaats, waarbij gemeenteleden samen met een predikant de dienst voorbereiden en invullen. Een voorbeeld daarvan zijn de 'ochtendplusdiensten'. Dit zijn diensten rondom een actueel thema, waarbij (samen-)zang plaatsvindt onder begeleiding van onze band.
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan bv. de Ziekenzondag, vindt er in het najaar een Oogstdienst plaats en wordt er 2x per jaar een Taizéviering gehouden. 

Tijdens de diensten worden liederen, gelezen teksten en afbeeldingen getoond op een groot scherm, waardoor de liturgie goed is te volgen.

Een aantal dagen voorafgaand aan de dienst wordt de liturgie van de dienst op de website geplaatst.
De diensten worden live uitgezonden via www.gorechtkerk.tv en kunnen ook later teruggezien worden.

In de diensten wordt er middels een rondgang gecollecteerd voor een tweetal doelen. Bij de uitgang is er nog een collecte voor ons eigen jeugdwerk ‘Aan Boord’.
Bijdragen aan de collectes kunnen ook via GIVT of per bank gedaan worden. Meer informatie hierover vindt u elders op deze website.

Na afloop van de dienst is iedereen van harte welkom om koffie, thee of limonade te drinken in het Gorechthuis. Uiteraard zijn ook hier gasten van harte welkom!

Voor de kinderen tot 4 jaar is er iedere week, tijdens de kerkdienst, oppas in het Gorechthuis. De kinderen kunnen voor aanvang van de dienst gebracht worden en tijdens de collecte weer worden opgehaald, om zo gezamenlijk de dienst te kunnen afsluiten.

Voor de kinderen van groep 1 tot en met 8 van de basisschool is er kindernevendienst. De kinderen maken het begin van de kerkdienst mee en gaan vervolgens naar hun eigen ruimte. Daar is aandacht voor bijbelverhalen, gesprekken, spel en creativiteit. Na de overdenking komen zij weer terug in de kerkzaal.
Daarnaast is er voor deze leeftijdsgroep 3 keer per jaar Kliederkerk. Dit is een creatieve, speelse vorm van kerkzijn, gericht op alle leeftijden, maar met name op ouders en kinderen in de basisschoolleeftijd. De ontmoeting staat hier centraal door samen ontdekken, samen vieren en samen eten.
In de Adventsperiode en de 40-dagentijd wordt in de kindernevendienst een project gevolgd aan de hand van een thema. Gemeenteleden worden tijdens de kerkdienst bij deze projecten betrokken.

Ongeveer 1x per maand is er tienernevendienst. Dit is bedoeld voor jongeren uit groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs. De jongeren maken het begin van de kerkdienst mee en gaan vervolgens naar de ‘soos’. Daar blijven ze de rest van de dienst, zodat er minstens een half uur tijd is voor een leuk groepsspel.

De gemeente van de Gorechtkerk is een betrokken, actieve gemeente die naast de wekelijkse kerkdiensten, veel activiteiten organiseert voor jong, oud, en iedereen daartussenin.
Een prachtig voorbeeld daarvan zijn de vormings- en toerustingsactiviteiten die samen met de Hervormde Gemeente worden georganiseerd en jaarlijks gebundeld aangeboden worden in een kleurrijk boekwerkje.
 
 
Preek ds. Michiel Pronk Preek ds. Michiel Pronk
Hieronder kunt u de verkondiging lezen over Lucas 12: 49-56 die gehouden is in de dienst op 14 augustus.

Wilt u reageren, dat kan naar: m.pronk@gorechtkerk.nl
 
lees meer »
 
Komende diensten Komende diensten
Op zondag 21 augustus a.s. om 10.00 uur is de laatste zomerdienst van dit seizoen. Dit is een gezamenlijke dienst met de Hervormde Gemeente en vindt plaats in de Dorpskerk. In deze dienst zal het Heilig Avondmaal gevierd worden.
Er is ook kindernevendienst. De liturgie van de dienst verschijnt een aantal dagen hieraan voorafgaand op de website van de Dorpskerk. De dienst is ook te volgen via kerkradio (www.kerkomroep.nl/#/kerken/21936).

Vanaf zondag 28 augustus is er iedere week zowel in de Dorpskerk als in de Gorechtkerk weer een dienst om 10.00 uur.

Op zondag 25 september is de gezamenlijke startdienst in de Gorechtkerk. Meer informatie over deze dienst en dag volgt.
 
Open kerk Open kerk
 
lees meer »
 
Bijdrage aan collectedoelen? Bijdrage aan collectedoelen?
Wilt u bijdragen aan onze zondagse collectedoelen?

Dat kan via de Givt-app, maar ook door een bedrag over te maken naar de onderstaande rekeningnummers:

1. Diaconie: NL65 SNSB 0905 5903 09
    t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Haren-Onnen
    o.v.v. Collecte
2. Kerk: NL67 INGB 0003 0521 80
    t.n.v. Gereformeerde Kerk Haren-Onnen o.v.v. Collecte
3. Jeugdwerk: NL90 SNSB 0925 3561 31
    t.n.v. St. Geref. Jeugdwerk Haren o.v.v. Collecte
 
Onze predikanten Onze predikanten
ds. Ybo Buurma ds. Michiel Pronk

               
Van onze predikanten klik hier.
 
Lid worden ? Lid worden ?
Nieuwe leden zijn bij onze gemeente natuurlijk van harte welkom. Hebt u belangstelling om lid te worden? Neemt u dan contact op met onze scriba. Hij kan u verder helpen bij wat er nodig is om u in te schrijven.

E-mail: scriba@gorechtkerk.nl
 
Vervoer naar de kerk Vervoer naar de kerk

Lukt het u niet om ’s zondags zelf naar de kerk te komen, dan bieden wij u de gelegenheid om gehaald en gebracht te worden.
Neemt u daarvoor contact op met Tymen Bakker:
Telefoon: 050 – 534 10 33 
E-mail   : vervoer@gorechtkerk.nl