Een trouwdienst in de Gorechtkerk Een trouwdienst in de Gorechtkerk
Gaat u trouwen en bent u lid van onze kerkelijke gemeente? Dan kunt u uw trouwdienst houden in de Gorechtkerk. Voor een zorgvuldige gang van zaken gelden de voorschriften van de overheid om het risico op coronabesmettingen zo beperkt mogelijk te houden. Wij hebben hiervoor een Gebruiksplan geschreven, waarin de aanwijzingen voor het samenkomen van groepen mensen zijn uitgewerkt in de nu geldende mogelijkheden.
 
 • Het is van belang om tijdig met de koster te overleggen over de beschikbaarheid van de kerkzaal. Dat kan door een mail te sturen naar koster@gorechtkerk.nl of telefonisch via 050-5370855.
 • De trouwdienst valt onder de verantwoordelijkheid van de Kerkenraad, er zal een predikant en een ouderling dienstdoen.
 • Voor het gebruik van de kerkzaal en de inzet van de predikant worden geen kosten in rekening gebracht.
 • In de dienst zal een collecte worden gehouden, waarvan de opbrengst voor de Kerk is.
 • Als een gastpredikant gevraagd wordt de dienst te leiden, zal de vergoeding voor deze predikant voor rekening van het bruidspaar zijn.
 • Voor orgelbegeleiding kan een van onze organisten gevraagd worden, de vergoeding voor de organist is voor rekening van het bruidspaar.

De kerkzaal heeft de volgende voorzieningen:
 
 • De kerkzaal heeft normaal zitplaatsen voor 450 mensen. Vanwege de beperkende maatregelen is dat nu voor maximaal 100 mensen, gezien de onderlinge afstand die we moeten aanhouden, en vanwege de ventilatieeis bij samenzang. [1]
 • De dienst kan op verzoek via KerkTV worden opgenomen en eventueel uitgezonden, mits er een bediener van de apparatuur beschikbaarheid is.
 • U kunt de indeling van de kerkzaal alleen wijzigen met toestemming van de koster. Dat geldt ook voor het verplaatsen van stoelen, banken of ander meubilair.  
 • De kerkzaal beschikt over een spreekgeluidinstallatie met diverse microfoons waaronder een headset.
 • Op het projectiescherm kunt u een beamerpresentatie laten zien, de presentatie en de laptop verzorgt u zelf.
 • Tijdens de dienst kunt u kosteloos gebruik maken van de piano in de kerkzaal. De piano wordt niet specifiek voor de bijeenkomst gestemd.
 • Bij gebruik van de kerkzaal is ook zaal 3 als kerkenraadskamer beschikbaar.
 • De trouwauto kan op het plein voor de kerk worden geparkeerd.  Bezoekers van de dienst kunnen gebruikmaken van de algemene parkeervoorzieningen, waaronder de parkeergarage bij het Haderaplein.
 • Wanneer u dat wilt, kunt u voor aanvullende bijeenkomsten rond de trouwdienst gebruikmaken van zalen in het Gorechthuis. Neemt u daarvoor tijdig contact op met de koster. Hij kan u informeren over de beschikbaarheid van de zalen en over de kosten die aan het huren daarvan verbonden zijn.
 • De verzorging van de catering en de kosten daarvan kunt u eveneens ook liefst tijdig - met de koster bespreken.
 
 
[1] Het maximale aantal mensen hangt af van de groepssamenstelling. Er is voor maximaal 73 ‘eenlingen’ een zitplaats. Maar er kunnen ook maximaal 144 ‘drielingen’ (mensen uit één huishouden) plaatsnemen. De ventilatie-eis bij samenzang beperkt de capaciteit echter tot circa 100 mensen.
terug