Open en veelkleurig Open en veelkleurig
Wij zijn een levendige gemeente rondom de Gorechtkerk in het centrum van Haren. Wij willen een gelovig perspectief bieden aan een veelkleurige gemeenschap van mensen, verbonden met de wereld om ons heen. We willen open, zorgzaam en gastvrij zijn. Iedereen moet zich bij ons thuis kunnen voelen: van jong tot oud, van vooruitstrevend tot behoudend, van getuigend tot zoekend. Spreekt u dat aan en wilt u meer over onze gemeente weten of een afspraak maken? Neemt u dan contact op met onze scriba, hij helpt u graag verder.

Kerkbezoek + samenzang
De coronamaatregelen zijn verder versoepeld. Dit betekent dat in kerkdiensten 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt kan worden voor zover hierbij de 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers mogelijk is. In ons kerkgebouw is er dan plaats voor 85 tot 110 kerkgangers (inclusief kinderen en medewerkers).
Ook samenzang bij alle liederen is weer mogelijk! 
De diensten blijven uiteraard ook te volgen via www.gorechtkerk.tv.

Aanmelden blijft nodig
Als u een dienst wilt bezoeken in de Gorechtkerk, moet u zich van tevoren aanmelden. Dat kan tot uiterlijk donderdagavond via onderstaande button.
Bij uw aanmelding kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van kindernevendienst of oppasdienst.
U krijgt tijdig te horen of u bij de dienst aanwezig kunt zijn. Gemeenteleden die geen computer hebben, kunnen zich aanmelden via hun wijkouderling of contactpersoon.
Coronarichtlijnen
Tijdens de diensten gelden de volgende regels uit ons Gebruiksplan:

• er kunnen tussen de 85 en 110 kerkgangers (inclusief
   kinderen en medewerkers) worden toegelaten in de
   kerk
• we houden anderhalve meter afstand
• met gezondheidsklachten blijven we thuis
• vooraf aanmelden is verplicht
• we volgen de instructies van de zaalcoördinatoren
• een mondkapje behoeft niet gedragen te worden, tenzij
   de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden.

Koffiedrinken na de dienst
Het is weer mogelijk om koffie te drinken na de dienst. Het uitgiftepunt voor koffie/thee is bij de balie in het Gorechthuis. Volgt u daartoe vanuit de kerk eerst de aanwijzingen op van de zaalcoördinatoren. De koffie/thee kunt u (bij mooi weer) mee naar buiten nemen of meenemen naar zaal 1. Het blijft belangrijk dat we tijdens het koffiedrinken wel de 1,5 meter afstand blijven houden en elkaar erop aanspreken wanneer dit niet gebeurt. Dit geldt voor zowel binnen als buiten!

Zomerdiensten
In de periode van 11 juli t/m 15 augustus zijn er weer gezamenlijke diensten met de Hervormde Gemeente. Zoals gebruikelijk vinden de diensten om-en-om plaats in de Dorpskerk en de Gorechtkerk. Zie het overzicht van de erediensten op de website.
Op 11 juli, 25 juli en 8 augustus is de dienst in Dorpskerk. Aanmelden is noodzakelijk en kan via het e-mailadres aanmelden@dorpskerkharen.nl. Deze diensten zijn met geluid te volgen via www.kerkomroep.nl. Op deze zondagen is er geen uitzending van onze eigen KerkTV.
Op zondag 18 juli, 1 augustus en 15 augustus is de dienst in de Gorechtkerk. Ook hierbij is aanmelden noodzakelijk. Dit kan via www.klaaromdoortegaan.nl Deze diensten worden ‘gewoon’ uitgezonden via KerkTV.
In de dienst op zondag 15 augustus hopen we gezamenlijk het Heilig Avondmaal te vieren.
 
 
Zondag 1 augustus 2021 Zondag 1 augustus 2021

Tiende zondag na PinksterenZomerdienst in de Gorechtkerk
met de Hervormde Gemeente.


Voor het bijwonen van deze dienst dient u zich aan te melden en een toewijzing per mail te hebben ontvangen. 

Voorganger: ds.Ybo Buurma
Organist: Hans Noordveld
Lector: Annet Werkman

Klik > hier < voor de liturgie.
 
Naar de kerk? Naar de kerk?
U bent van harte welkom in de diensten in de Gorechtkerk, maar meld u dan wel uiterlijk donderdagavond aan!

 
Bijdrage aan collectedoelen? Bijdrage aan collectedoelen?
Wilt u bijdragen aan onze zondagse collectedoelen?

Dat kan via de Givt-app, maar ook door een bedrag over te maken naar de onderstaande rekeningnummers:

1. Diaconie: NL65 SNSB 0905 5903 09
    t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Haren-Onnen
    o.v.v. Collecte
2. Kerk: NL67 INGB 0003 0521 80
    t.n.v. Gereformeerde Kerk Haren-Onnen o.v.v. Collecte
3. Jeugdwerk: NL90 SNSB 0925 3561 31
    t.n.v. St. Geref. Jeugdwerk Haren o.v.v. Collecte
 
Open kerk Open kerk
In de vakantieperiode van 12 juli t/m 20 augustus is er geen Open Kerk.
 
lees meer »
 
Onze predikanten Onze predikanten
ds. Ybo Buurma ds. Michiel Pronk

               
Van onze predikanten klik hier.
 
Lid worden ? Lid worden ?
Nieuwe leden zijn bij onze gemeente natuurlijk van harte welkom. Hebt u belangstelling om lid te worden? Neemt u dan contact op met onze scriba. Hij kan u verder helpen bij wat er nodig is om u in te schrijven.

E-mail: scriba@gorechtkerk.nl