Open en veelkleurig Open en veelkleurig
Wij zijn een levendige gemeente rondom de Gorechtkerk in het centrum van Haren.
Wij willen een gelovig perspectief bieden aan een veelkleurige gemeenschap van mensen, verbonden met de wereld om ons heen.
We willen open, zorgzaam en gastvrij zijn. Iedereen moet zich bij ons thuis kunnen voelen: van jong tot oud, van vooruitstrevend tot behoudend, van getuigend tot zoekend.
Spreekt u dat aan en wilt u meer over onze gemeente weten of een afspraak maken? Neemt u dan contact op met onze scriba, hij helpt u graag verder.

Kerkbezoek en samenzang
Sinds begin juni zijn de coronamaatregelen verder versoepeld. Er kunnen nu maximaal 60 kerkgangers (inclusief kinderen, exclusief medewerkers) aanwezig zijn tijdens de kerkdienst. Ook kan er een beperkte tijd op ‘praatniveau’ worden gezongen. Daarmee wordt bedoeld: ingetogen zingen met een volume dat niet harder is dan normaal spreken. Het heeft de voorkeur om dit aan het einde van de kerkdienst te doen. Daarom hebben we besloten het beperkt zingen uitsluitend bij het slotlied toe te staan. Voor de andere liederen zullen we blijven werken met voorzangers. Daarnaast kunt u onze diensten uiteraard blijven volgen via www.gorechtkerk.tv.

Aanmelden
Als u een dienst wilt bezoeken in de Gorechtkerk, moet u zich van tevoren aanmelden. Dat kan tot uiterlijk donderdagavond via onderstaande button.
Bij uw aanmelding kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van kindernevendienst of oppasdienst.
U krijgt tijdig te horen of u bij de dienst aanwezig kunt zijn. Gemeenteleden die geen computer hebben, kunnen zich aanmelden via hun wijkouderling of contactpersoon.
Coronarichtlijnen
Tijdens de diensten gelden de volgende regels uit ons Gebruiksplan:

• er mogen maximaal 60 kerkgangers (inclusief kinderen,
   exclusief medewerkers) in de kerk zijn
• we houden anderhalve meter afstand
• met gezondheidsklachten blijven we thuis
• vooraf aanmelden is verplicht
• samenzang is alleen toegestaan bij het slotlied
• we volgen de instructies van de zaalcoördinatoren
• als we ons verplaatsen in de kerk dragen we
  een mondkapje.

Kindernevendienst
Tijdens de digitale kerkdiensten (of op andere momenten) kunnen de kinderen bezig rond het Bijbelverhaal van die week. De leiding van de kindernevendienst heeft een speciale website gebouwd. Daarop staan elke week nieuwe spellen, creatieve opdrachten, liedjes, podcast-verhalen en puzzels. Kijk gerust:
Klik > hier < voor de site.
Wachtwoord: levensweg
 
Koffiedrinken na de dienst
Vanaf zondag 13 juni is er weer de mogelijkheid om koffie te drinken na de dienst.
Dit is als volgt georganiseerd:
Er is een uitgiftepunt voor koffie/thee in de kerkzaal (onder de galerij) en op aanwijzing van de zaalcoördinator kunt u hierlangs lopen om uw kopje koffie/thee op te halen. U kunt dit (bij mooi weer) mee naar buiten nemen. Ook is het eventueel mogelijk om in zaal 1 plaats te nemen. Het is belangrijk dat we tijdens het koffiedrinken wel de anderhalve meter afstand blijven houden en elkaar erop aanspreken wanneer dit niet gebeurt. Dit geldt voor zowel binnen als buiten.
Dat we fysiek kunnen koffiedrinken betekent ook dat we stoppen met het Zoom-koffiedrinken.

Verbonden blijven
Fijn dat het weer mogelijk is om met steeds meer mensen bij elkaar te komen in onze zondagse diensten. Hopelijk kunnen de mogelijkheden hiervoor op korte termijn nog verder verruimd worden.
Corona is echter nog niet weg en we zien elkaar nog steeds minder dan we voor corona gewend waren. Zowel via aanwezigheid in de diensten als door de digitale diensten blijven we met elkaar verbonden. Maar ook via een kaartje, een telefoontje of een appje kunnen we met elkaar blijven meeleven. Laten we elkaar als gemeenteleden vasthouden, totdat we weer zonder beperkende maatregelen volop gemeente kunnen zijn!
 
 
Preek ds. Michiel Pronk Preek ds. Michiel Pronk
Hieronder kunt u de verkondiging lezen over Johannes 4: 27-42 die gehouden is in de dienst op 20 juni.

Wilt u reageren, dat kan naar: m.pronk@gorechtkerk.nl
 
lees meer »
 
4 Juli Ochtend+ dienst 4 Juli Ochtend+ dienst

 
Naar de kerk? Naar de kerk?
U bent van harte welkom in de diensten in de Gorechtkerk, maar meld u dan wel uiterlijk donderdagavond aan!

 
Bijdrage aan collectedoelen? Bijdrage aan collectedoelen?
Wilt u bijdragen aan onze zondagse collectedoelen?

Dat kan via de Givt-app, maar ook door een bedrag over te maken naar de onderstaande rekeningnummers:

1. Diaconie: NL65 SNSB 0905 5903 09
    t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Haren-Onnen
    o.v.v. Collecte
2. Kerk: NL67 INGB 0003 0521 80
    t.n.v. Gereformeerde Kerk Haren-Onnen o.v.v. Collecte
3. Jeugdwerk: NL90 SNSB 0925 3561 31
    t.n.v. St. Geref. Jeugdwerk Haren o.v.v. Collecte
 
Open kerk Open kerk
In de vakantieperiode van 12 juli t/m 20 augustus is er geen Open Kerk.
 
lees meer »
 
Onze predikanten Onze predikanten
ds. Ybo Buurma ds. Michiel Pronk

               
Van onze predikanten klik hier.
 
Lid worden ? Lid worden ?
Nieuwe leden zijn bij onze gemeente natuurlijk van harte welkom. Hebt u belangstelling om lid te worden? Neemt u dan contact op met onze scriba. Hij kan u verder helpen bij wat er nodig is om u in te schrijven.

E-mail: scriba@gorechtkerk.nl