maandag 20 november 2023

Maandagochtendkring ‘Dagboek en Geloof’

Datum: 
 maandag 20 november 2023
Tijdstip: 
 10.00  - 12.00 uur
Locatie: 
 Gorechthuis

Dagboeken kunnen een wezenlijke rol spelen in de spirituele ontwikkeling en het gelovig denken van mensen. Dat geldt zeker voor Dietrich Bonhoeffer, Etty Hillesum en Dag Hammarskjöld. Deze bijzondere denkers hielden ieder een dagboek bij waarin we kunnen lezen, hoe zij in het licht van hun aangrijpende biografie hebben nagedacht over God en hun gelovig handelen.
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) was Duits predikant en verzetsstrijder tegen het Naziregime. Naast de vele dagboekaantekeningen schreef hij in gevangenschap brieven die alom bekend zijn geworden onder de titel ‘Verzet en Overgave’.
Etty Hillesum (1914-1943), een getalenteerde Joodse vrouw, weigerde onder te duiken voor de Duitse bezetter om vrijwillig en bewust te delen in het lot van haar Joodse volk. Haar dagboekaantekeningen werden deels voor het eerst uitgegeven onder de titel ‘Het verstoorde leven’ (1981).
Dag Hammarskjöld (1905-1961), de Zweedse secretaris-generaal van de VN, stierf bij een vliegtuigcrash toen hij onderweg was naar de conflicthaard Congo. Na zijn dood ontdekte men zijn mystiek getinte dagboekaantekeningen, die zijn uitgebracht onder de titel ‘Merkstenen’.
Tijdens drie bijeenkomsten willen we ons, aan de hand van hun dagboekaantekeningen, verdiepen in hun denken en geloven. Deelnemers ontvangen vooraf een levens-beschrijving en enkele dagboekfragmenten die we met elkaar zullen bespreken.
 

terug