Van de bloemengroep Van de bloemengroep
Plek voor iedereen!

Tijdens Advent verbinden we het jaarthema van de Protestantse Kerk ‘Aan Tafel!’ ook met Gods nabijheid. Hij komt ons nabij en nodigt ons in zijn nabijheid.
Het gaat daarbij om méér dan de 'letterlijke' tafel: de nadruk ligt op de gemeenschap, op je gezien weten en mee mogen doen in de beweging van God en de Geest, die zichtbaar werd in Jezus.
Er is plek voor iedereen, God komt iedereen nabij en iedereen mag zich genodigd weten in Gods nabijheid - niemand uitgezonderd.
De tafel is tijdens Advent en Kerst de basisschikking.
De tafel waaraan iedereen genodigd wordt, mee mag doen, het leven kan vieren met alle ups en downs en waar God aanwezig is.                                                                         
In de lezingen op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Zij zijn de dragers van de tafel, verbeeld in 4 takken.             
Per zondag gaat het verhaal over een van deze vrouwen, een van de mededragers.                                
De vier kaarsen verwijzen naar de adventzondagen. De tafel is vierkant, een verwijzing naar de eerste altaren in de tempel.
Elke zondag zal de tafel deels verder gedekt gaan worden, om ons op eerste Kerstdag te nodigen voor het feest van het Licht.

Namens de bloemengroep,                                                                                                            
Nicole Bor
 
terug