De symbolische schikking De symbolische schikking

Palmzondag: de intocht van Jezus in Jeruzalem

Op de zesde zondag van de veertigdagentijd is het Palmpasen.
We lezen hoe Jezus op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. De mensen leggen mantels op de weg en zwaaien met palmtakken terwijl ze roepen: ‘Hosanna! Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer.’

Kinderen lopen op deze zondag een optocht met een Palmpasenstok.
De stok bevat veel symboliek:
Kruis:           de vorm van de stok is als het kruis waaraan Jezus op Goede Vrijdag is gestorven.
Buxus:          symbool voor de palmtakken waarmee Jezus werd toegejuicht toen hij Jeruzalem inreed op een ezel.
Broodhaan:   verwijst naar het laatste avondmaal en naar de haan die kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd Jezus
                    niet te kennen.
Rozijnen:      symbool voor de zilverlingen die Judas betaald kreeg voor het verraad van Jezus.
Eitjes:          verwijzen naar Pasen, het begin van nieuw leven omdat Jezus is opgestaan uit de dood.
Vruchten:     verwijzen naar de boom van de kennis van het goed en kwaad in de tuin van Eden.
 
terug