Welkom ! Welkom !

Op deze website kunt u allerlei informatie vinden over onze gemeente.

De Gereformeerde Kerk Haren-Onnen is een levendige, veelkleurige PKN-gemeente rond de Gorechtkerk in Haren. We willen een echte plaats van ontmoeting zijn, daarom is iedereen welkom bij ons. 

Overweegt u om voor het eerst naar onze kerk te gaan of een andere activiteit te bezoeken? Welkom!
Wilt u eerst meer weten over onze gemeente of een afspraak maken, onze scriba helpt u graag verder.  Elke zondagochtend is er om 10.00 uur een kerkdienst in de Gorechtkerk aan de Kerkstraat 14. 

Vaak is dat een ‘traditionele’ viering, maar regelmatig zijn er ook bijzondere diensten, bijvoorbeeld  'ochtendplusdiensten' rondom een actueel thema en met zang en begeleiding van onze band.
Op een aantal zondagavonden is er een Taizédienst.

Tijdens de morgendienst is er oppasdienst voor de kinderen die nog te klein zijn voor de kerkdienst. Onder de collecte kunnen zij worden opgehaald.
Voor de kinderen van groep 1 tot en met 8 van de basisschool is er kindernevendienst. Ze maken het begin van de kerkdienst mee en gaan vervolgens naar hun eigen ruimte. Na de overdenking komen zij samen met de leiding weer terug in de kerkzaal.

De liederen, bijbelteksten en afbeeldingen worden getoond op de beamer.
De diensten worden live uitgezonden via de kerkomroep en kunnen ook later bekeken worden.

Naast de diensten organiseren we allerlei andere activiteiten voor jong en oud, en voor iedereen daartussenin.

terug