dinsdag 5 maart 2024

Eind goed – …

Datum: 
 dinsdag 5 maart 2024
Tijdstip: 
 19.30 uur
Locatie: 
 Ons Centrum

‘Euthanasie’ en ‘zelfdoding’ zijn onderwerpen die momenteel op allerlei manieren volop aan de orde zijn.
We hebben prof. dr. Theo Boer – een autoriteit in de actuele discussie hierover – bereid gevonden een lezing te houden over het thema: ‘Een christelijke visie op euthanasie en hulp bij zelfdoding’. Hij zal dat doen naar aanleiding van zijn boek Eind goed. Een protestantse visie op euthanasie in Nederland dat in 2021 verscheen (KokBoekencentrum). 
Prof. Boer is hoogleraar Ethiek van de Gezondheidszorg aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen.
Hij  was eerder lid van een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie en werd in die tijd toenemend kritisch over de manier waarop euthanasie is geregeld. In zijn lezing pleit hij voor ‘twee keer denken’ over euthanasie. Eén keer vanuit het perspectief van de burger die leeft in een omgeving met heel verschillende levensbeschouwingen. En één keer vanuit theologisch perspectief. Vanuit beide perspectieven kun je over euthanasie nadenken: past het bij een samenleving, zijn er risico’s, hoever willen we gaan, is euthanasie een dood waar je recht op hebt? En past het bij ons als gelovige mensen die staan in een traditie waarin het leven wordt erkend als iets van God, en waarin we de beschikking hebben over bronnen van hoop, troost, geduld en normativiteit?

 

terug