Ziekenzondag 12 september Ziekenzondag 12 september
In de dienst op 12 september, ziekenzondag, staan wij stil bij Marcus 9: 14-29. In dit gedeelte komt een vader bij Jezus met de vraag of hij zijn zoon wil genezen. Het is een heel herkenbaar verzoek: wie wil niet dat, als je je kind ziet lijden, het beter wordt. Ook de reactie van de vader op wat Jezus zegt ‘Alles is mogelijk voor wie gelooft’ is heel menselijk: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.’ 

Klik > hier < voor de liturgie.
 
terug